MISJA

Aktywność zawodowa i szybkie tempo życia stawiają przed nami wiele wyzwań. Dlatego WIREP z jednej strony wspiera w profesjonalnej edukacji i networkingu, a z drugiej – w pogodzeniu sukcesów zawodowych, życia prywatnego i osobistych dążeń.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc w zrównoważeniu wszystkich tych czynników poprzez wymianę doświadczeń i wyznaczanie nowych standardów dla branży, odpowiadających wartościom wyznawanym przez nowoczesne, przedsiębiorcze kobiety.

 

Kluczową ideą jest wzajemne wsparcie
w bieżących tematach zawodowych każdej z członkiń.

Projekty realizowane przez WIREP oraz uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach, takich jak MIPIM czy EXPO REAL, otwierają także szerokie możliwości nawiązywania kontaktów zawodowych w kraju
i za granicą.

Realizacja statutowych celów organizacji jest możliwa przede wszystkim dzięki elastycznym strukturom WIREP. Każda z kobiet – członkiń Stowarzyszenia, angażuje w pracę na rzecz WIREP swoje doświadczenie, pomysły i umiejętności. Dzięki temu możemy oferować zróżnicowany zakres usług, opartych na silnych partnerach nastawionych na rozwój osobisty i tworzenie wspólnych wartości.

 

magdalena2gutowska@gmail.com

+48 608 303 507

REGIONAL GROUP WARSAW

mail [AT] kontakt [DOT] pl

Regional Team

Actual Events

Press and News

Archive

REGIONAL GROUP CRACOW

mail [AT] kontakt [DOT] pl

Regional Team

Actual Events

Press and News

Archive

REGIONAL GROUP WROCLAW

mail [AT] kontakt [DOT] pl

Regional Team

Actual Events

Press and News

Archive

ZARZĄD

Pierwszemu, historycznemu Zarządowi WIREP przewodniczyła współautorka pomysłu – Renate Kremer. Zarząd odpowiada za program merytoryczny Stowarzyszenia, wspiera członkinie i szczególnie aktywnie włącza się w przygotowania poszczególnych spotkań.

W czerwcu 2018 roku na walnym zebraniu odbyło się głosowanie w wyniku którego członkinie WIREP wybrały nowy zarząd. Funkcję Prezeski objęła Magdalena Gutowska, wraz z którą działają Katarzyna Jasińska i Joanna Teodorowicz jako Wiceprezeski
oraz Sekretarz - Marta Zięba i Skarbnik – Magdalena Stretton. Komisję rewizyjną zaś zasilają Grażyna Ewert, Agata Koczoń-Kobrzyńska i Wioletta Fabrycka.

 

Poznaj nas!

ZARZĄD

Kilka lat temu dwie kobiety z niemal 20-letnim doświadczeniem zawodowym w branży nieruchomości zauważyły ze smutkiem, że choć wydarzeń i organizacji branżowych
nie brakuje, dominują tam mężczyźni. Wśród kobiet natomiast częściej występuje podejście zadaniowe – podchodzimy konkretnie do zadań, wykonujemy
je jak najsprawniej, a na spotkania umawiamy się prywatnie, a nie zawodowo.

Zainspirowały się również organizacjami zagranicznymi, które prężnie działają
i odpowiadają na potrzeby kobiet z branży. I tak pierwsze spotkanie nowego
Stowarzyszenia WIREP odbyło się w grudniu 2014 roku.

O NAS

Wraz z tą konstatacją wykiełkował
w nich pomysł stworzenia inicjatywy specjalnie dla kobiet.

ul. Lazurowa 181 m.5, 01-479 Warszawa

O NAS

CZŁONKINIE

WYDARZENIA

KONTAKT

STRONA GŁÓWNA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

magdalena2gutowska@gmail.com

 

 

Chcesz na bieżąco otrzymywac informacje? 

          

 

Przycisk

Przycisk

Polityka Prywatności

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

+48 608 303 507

NIP: 5223027369

created by Marta Grzesiuk

Przycisk

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA